Przemysław Krysiński

O mnie – więcej informacji

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, adiunkt w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się cyfrowymi usługami publicznymi, dezinformacją i fact-checkingiem, partycypacyjną rolą instytucji GLAM w kształtowaniu potencjału inteligentnych miast, zjawiskiem inkluzywności w bibliotekach oraz działaniami bibliotek podejmowanymi z myślą o osobach ze społeczności LGBTQ+. Współtwórca praktycznych kursów e-learningowych, mi.in. „Bibweb” (realizowany przez Fundację Bertelsmanna, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Komisję Wydawnictw Elektronicznych SBP EBIB oraz Instytut INiB UMK) i „Login: biblioteka” (realizowany na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek, przy udziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates). Autor wielu prac naukowych, w tym monografii pt. Smart city w przestrzeni informacyjnej, poświęconej rozwiązaniom smart wdrażanym w inteligentnych miastach w Polsce i poza jej granicami oraz publikacji Metody i narzędzia budowania społecznej odporności na dezinformację: od fact-checkingu po edukację medialną, poruszającej kwestię dezinformacji i sposobów walki z tym zjawiskiem.

Zainteresowania naukowe:

 • e-partycypacja,
 • „smart city” w sektorze informacyjnym,
 • otwarte dane,
 • biblioteka inkluzywna,
 • biblioteki a społeczność LGBTQ+,
 • komunikacja naukowa,
 • dezinformacja i fact-checking,
 • social media marketing.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2022 – Indywidualne wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej,
 • 2021 – Indywidualne wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowej,
 • 2018 – Dodatek specjalny Dziekana WNH za osiągnięcia w działalności organizacyjnej w ramach Wydziałowego Zespołu d/s Promocji.
 • 2018 – Wyróżnienie zespołowe Rektora UMK za osiągnięcia w działalności organizacyjnej,
 • 2017 – Wyróżnienie Dziekana WNH za osiągnięcia w działalności organizacyjnej,
 • 2017 – Dodatek specjalny Rektora UMK za opracowanie i wdrożenie projektu strony integracyjnej UMK,
 • 2015 – Wyróżnienie Dziekana WNH za osiągnięcia w działalności organizacyjnej,
 • 2011 – Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia w pracy zawodowej.

Członkostwo w gremiach naukowych:

 • członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej,
 • członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Certyfikaty językowe:

 • Certyfikat TELC. English For Business Purposes.