Przemysław Krysiński

Konferencje

Udział w konferencjach/seminariach naukowych (z referatem):

 • 7 marca 2024: X Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy, organizowane przez Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Referat pt. Biblioteka wobec potrzeb osób ze społeczności LGBTQ+,
 • 7 grudnia 2023: Webinarium „Horyzonty edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej”, organizowane przez Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Referat pt. Smart city jako przestrzeń dzielenia się wiedzą i informacją,
 • 8 listopada 2023: Konferencja „Nauka i biznes dla inteligentnego miasta”, organizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UKW oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy „Dolina Narzędziowa”. Udział w panelu ekspertów pt. Smart city – co warto wiedzieć?, Bydgoszcz,
 • 26 kwietnia 2023: Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „Zarządzanie informacją w teorii i praktyce”. Referat pt. Walka z dezinformacją w świetle projektu „Zgłoś Trolla”, Łódź,
 • 13 kwietnia 2023: Wykład otwarty w ramach projektu „Informacja i komunikacja – popularyzacja badań naukowych i rozwiązań technologicznych” realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pt. Obecność innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w różnych obszarach przestrzeni informacyjnej i wpisujących się w założenia koncepcji smart city ze szczególnym uwzględnieniem instytucji sektora GLAM, Warszawa,
 • 17 lutego 2023: Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki i informacji”. Referat pt. Biblioteka jako przestrzeń wzmacniająca potencjał inteligentnego miasta, Łódź,
 • 16-17 listopada 2022: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media a polityka w świecie XIX-XXI wieku”. Referat pt. Polskie projekty fact-checkingowe demaskujące fałszywe informacje na temat wojny w Ukrainie, Warszawa [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska],
 • 24 października 2022: Wokół otwartego bibliotekarstwa seminarium dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej”. Referat pt. Szkolenia e-learningowe jako forma edukacji informacyjnej, Toruń [współaut. Natalia Pamuła-Cieślak, Dominik M. Piotrowski],
 • 20-21 października 2022: Konferencja Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Wiedza – Komunikacja – Działanie”. Referat pt. Fake news jako element walki informacyjnej w konflikcie rosyjsko-ukraińskim z 2022 roku, Kraków [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska],
 • 22-23 września 2022: Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH „Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece”. Referat pt. Rola i znaczenie bibliotek w kształtowaniu potencjału inteligentnego miasta, Kraków,
 • 8 kwietnia 2021: Seminarium EUROREG (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW). Referat pt. Smart city w przestrzeni informacyjnej, Warszawa,
 • 22-23 listopada 2019: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia w informatyce”. Referat pt. Kompetencje cyfrowe mieszkańców wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Lublin [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska],
 • 17-18 października 2019Konferencja Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Wiedza – Komunikacja – Działanie”. Referat pt. Rola baz danych i mediów społecznościowych w promocji dorobku naukowego, Kraków [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska],
 • 16-17 maja 2019: XIII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju”. Referat pt. Niewłaściwe wykorzystywanie mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem instytucji sektora GLAM. Casus Facebooka i Instagrama, Gdańsk,
 • 2 grudnia 2009: Posiedzenie Naukowe Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa TNT. Referat pt. Funkcjonalność szkoleń e-learningowych na przykładzie kursu „Bibweb”, Toruń [współaut. Ewa J. Kurkowska, N. Pamuła-Cieślak].

Udział gościnny w konferencjach/seminariach naukowych (bez referatu):

 • 23 kwietnia 2024: Fighting Misinformation Online: Election Integrity in the Age of AI, European University Institute, Calouste Gulbenkian Foundation, Google and YouTube, Warszawa,
 • 24 maja 2023: II Ogólnopolska konferencja naukowa „Fałszywi autorzy, fałszywe recenzje, porwane czasopisma. ChatGPT”, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa,
 • 8 czerwca 2022: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczny potencjał bibliotek”, Włocławek, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku,
 • 22-25 września 2020: XVII Konferencja „Informatyka w Edukacji”, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • 4-5 czerwca 2020: II Konferencja „Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA 2)”, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
 • 18 czerwca 2009: Wykorzystanie i zastosowanie baz danych ProQuest”. Szkolenie w Bibliotece Narodowej, Warszawa,
 • 17 czerwca 2009: Polskie biblioteki publiczne 2009 – nowe otwarcie”, Warszawa,
 • 9-11 czerwca 2008: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej: tradycja i nowoczesność”, X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych, Toruń,
 • 21 listopada 2007: II Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem Elektroniczny wizerunek biblioteki”, Gdańsk.

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji:

 • 18–19.10.2018: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy”. Ograniczanie wolności słowa, Toruń,
 • 23-24.03.2017: „Wizualizacja Informacji w Humanistyce”, Toruń,
 • 25-26.06.2015: „Homo Communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki”, Toruń,
 • 23–24.10.2014: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy”. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, Toruń,
 • 24-25.06.2013: Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji, Toruń,
 • 8–9 listopada 2012: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, Toruń.