Przemysław Krysiński

Działalność

 • 2024: wyróżnienie w IV edycji Konkursu MIKRO-Grants ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej – jednorazowe wsparcie na publikację wyników badań realizowanych wspólnie z dr Natalią Pamułą i Dott.ssą Giulią Conti (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali – Università di Parma) w ramach projektu pn. „How to be safe on the Internet? Information competences of social sciences students at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and Università di Parma”,
 • 9-12.04.2024: Stypendium realizowane w ramach programu Erasmus+ (Projekt KA131 2022-2024) obejmujące przeprowadzenie warsztatów pt. „How to be safe and fight with disinformation on the Internet” – Università di Parma (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali),
 • 10-13.10.2023: Stypendium realizowane w ramach programu Erasmus+ (Projekt KA131 2021-2023) obejmujące przeprowadzenie zajęć pt. „The role of libraries in shaping the potential of a smart city and building social capital” – Università per Stranieri di Perugia (Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali),
 • 2022: koordynator Poradni Tworzenia i Audytu Stron Internetowych – projektu realizowanego w ramach inicjatywy YUFE (Young Universities for the Future of Europe),
 • 2022: wykonawca w projekcie Zgłoś Trolla, w ramach którego studenci architektury informacji weryfikują nieprawdziwe informacje na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego pojawiające się w przestrzeni cyfrowej. Oś projektu stanowi platforma zglostrolla.pl, zainicjowana wspólnie przez firmy Brand24 oraz Nieagencja, służąca do gromadzenia informacji na temat fake newsów. Poprawnie zweryfikowane komunikaty będące dezinformacją trafiają do Państwowego Instytutu Badawczego NASK lub do platformy społecznościowej, w której zostały opublikowane,
 • 2021-2022: członek Zespołu opracowującego aplikację mobilną „Gra o dyplom” dla studentów UMK w ramach projektu Universitas Copernicana Thoruniensis in Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach zintegrowanego Programu Uczelni. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,
 • 2021: opiekun Studenckiego Koła Naukowego Architektów Informacji,
 • 2021-2024: członek Zespołu ds. audytu i zmian stron internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • 2020-2021: wykonawca w projekcie Uczymy, jak uczyć: Enter, realizowanego w ramach inicjatywy Lekcja: Enter przez konsorcjum: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020,
 • 2020-2021: ekspert w cyklu Smart City, popularyzującym wiedzę na temat inteligentnych miast na łamach dwutygodnika „Tylko Toruń”,
 • 2019: wykonawca w projekcie Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (2019-2020; realizator: Fundacja Promocji Gmin Polskich),
 • 2019: wykonawca w projekcie E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (2018-2019; realizator: Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica),
 • 2018: Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 Partnerstwo dla książki,
 • 2017-2018: UNI-KOMP-AS – szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
 • 2017: Szkolenie infobrokerskie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu,
 • 2017: Nie tylko Power Point, czyli alternatywne aplikacje do tworzenia prezentacji (szkolenie dla nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu),
 • 2017: Nie tylko Power Point, czyli alternatywne aplikacje do tworzenia prezentacji (szkolenie dla nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu),
 • 2017: Nie tylko Power Point, czyli alternatywne aplikacje do tworzenia prezentacji (szkolenie dla nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu),
 • 2017: Zarządzanie wizerunkiem w mediach społecznościowych (szkolenie dla nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu),
 • 2017: Social media – dwudniowe szkolenie realizowane w ramach projektu „Razem osiągniemy więcej…”, realizowanego dla Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży),
 • 2016: Researcher – kurs profesjonalnego wyszukiwania informacji (dwudniowe szkolenie dla nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu),
 • 2015: Uniwersytet Młodych, autor programu nauczania i wykładowca,
 • 2013-2015: Infobrokering – kurs e-learningowy realizowany na zlecenie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, Autor treści dydaktycznych i tutor kursu e-learningowego  „Infobrokering”, realizowanego na zlecenie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu,
 • 2010-2015: Login: biblioteka – inicjatywa realizowana na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek, przy udziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates. Współautor i tutor kursu e-learningowego dla bibliotekarzy „Login: biblioteka” – inicjatywy realizowanej na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek, przy udziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates,
 • 2012-2013: Matura bez Google? – To możliwe! – warsztaty dla maturzystów,
 • 2012-2013: Mam na imię książka – zajęcia dla najmłodszych realizowane podczas Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki,
 • 2011: Starter. Kurs wyszukiwania informacji dla maturzystów,
 • 2007-2010: Bibweb – przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Fundację Bertelsmanna, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Komisję Wydawnictw Elektronicznych SBP EBIB oraz Instytut INiB UMK. Członek zespołu zajmującego się aktualizacją i tworzeniem treści kursu e-learningowego „Bibweb” (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Fundację Bertelsmanna, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Komisję Wydawnictw Elektronicznych SBP EBIB oraz Instytut INiB UMK).