Przemysław Krysiński

O mnie – więcej informacji

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Zatrudniony w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się cyfrowymi usługami publicznymi, mediami społecznościowymi, social media marketingiem, komunikacją naukową oraz dezinformacją. Współtwórca wielu kursów e-learningowych, mi.in. „Bibweb” (realizowany przez Fundację Bertelsmanna, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Komisję Wydawnictw Elektronicznych SBP EBIB oraz Instytut INiB UMK) i „Login: biblioteka” (realizowany na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek, przy udziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates). Autor wielu prac naukowych, w tym monografii pt. Smart city w przestrzeni informacyjnej, poświęconej rozwiązaniom smart wdrażanym w inteligentnych miastach w Polsce i poza jej granicami. Poza działalnością naukową i dydaktyczną prowadzi szkolenia z zakresu kreowania wizerunku w Internecie i wykorzystania mediów społecznościowych w sektorze informacyjnym.

 

Zainteresowania naukowe:

 • e-government,
 • rozwój cyfrowych usług publicznych,
 • e-partycypacja,
 • koncepcja „smart city” w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • otwarte dane,
 • komunikacja naukowa,
 • wyszukiwanie informacji,
 • social media marketing,
 • projektowanie graficzne,
 • wdrażanie rozwiązań e-learningowych oraz systemów zarządzania treścią (CMS).

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2022 – Indywidualne wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej,
 • 2021 – Indywidualne wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowej,
 • 2018 – Dodatek specjalny Dziekana WNH za osiągnięcia w działalności organizacyjnej w ramach Wydziałowego Zespołu d/s Promocji.
 • 2018 – Wyróżnienie zespołowe Rektora UMK za osiągnięcia w działalności organizacyjnej,
 • 2017 – Wyróżnienie Dziekana WNH za osiągnięcia w działalności organizacyjnej,
 • 2017 – Dodatek specjalny Rektora UMK za opracowanie i wdrożenie projektu strony integracyjnej UMK,
 • 2015 – Wyróżnienie Dziekana WNH za osiągnięcia w działalności organizacyjnej,
 • 2011 – Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia w pracy zawodowej.

Członkostwo w gremiach naukowych i pozanaukowych, pełnione funkcje:

 • członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej,
 • członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
 • koordynator Poradni Tworzenia i Audytu Stron Internetowych (projekt w ramach YUFE),
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Architektów Informacji,
 • opiekun studentów I rok architektury informacji,
 • członek Zespołu ds. audytu i zmian stron internetowych UMK,
 • członek Zespołu roboczego ds. opracowania i wdrożenia projektu strony integracyjnej UMK (kierowanego przez dr. hab. Mieczysława Kunza, Pełnomocnika Rektora ds. Promocji Uniwersytetu),
 • ekspert „Tylko Toruń” w ramach cyklu „Smart City” w latach 2020-2022,
 • koordynator działań promocyjnych IIBIK UMK,
 • członek zespołu ds/ Wizerunku i Promocji IINIB UMK (w latach 2017-2020),
 • członek zespołu d/s Wizerunku i Promocji WNH UMK (w latach 2017-2019).

Certyfikaty językowe:

 • Certyfikat TELC. English For Business Purposes.