dr Przemysław Krysiński

dr Przemysław Krysiński

Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK w Toruniu

O mnie

Jestem absolwentem studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (specjalność: informacja naukowa), zatrudnionym na stanowisku asystenta w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuję się cyfrowymi usługami publicznymi, nowymi technologiami, projektowaniem i wdrażaniem systemów CMS, wyszukiwaniem informacji oraz e-learningiem. Jestem współtwórcą kursów e-learningowych: „Bibweb” (realizowany przez Fundację Bertelsmanna, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Komisję Wydawnictw Elektronicznych SBP EBIB oraz Instytut INiB UMK) i „Login: biblioteka” (realizowany na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek, przy udziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates). 10 grudnia 2019 r.  obroniłem pracę doktorską zatytułowaną Obszary zastosowania i potencjał rozwiązań należących do koncepcji smart city ze szczególnym uwzględnieniem sektora informacyjnego, napisaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej, prof. UMK. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach uzyskałem 14 stycznia 2020 r.

Poza działalnością naukową i dydaktyczną, prowadzę szkolenia z zakresu wykorzystania mediów społecznościowych w sektorze informacyjnym i kreowania wizerunku w Internecie. W wolnych chwilach projektuję serwisy internetowe, zajmuję się grafiką komputerową i podróżuję.

Więcej informacji